Moneta | Стани СубагентMonetaMK

Зошто да станете субагент на MoneyGram

Сега имате можност да бидете дел од мрежата на интернационален бренд и да понудите дополнителна услуга на вашите клиенти а со тоа да ги зголемите и вашите приходи. Суб-агент на Монета&MoneyGram може да стане секое правно лице кое има општа клаузула за бизнис и исполнува минимум технички услови, компјутер и интернет.

Процесот на лиценцирање е едноставен а ние ви нудиме целосна помош и поддршка низ него. Исконтактирајте не на  (02) 3221 154, 076 278-466 или moneta@moneta.mk и бидете и вие дел од големото семејтво на MoneyGram.

Предности од работењето со MoneyGram:

 • Дополнителната можност за заработка
 • Зголемен број на клиенти за вашиот примарен бизнис
 • Дел од интернационална мрежа, зголемен кредибилитет
 • Нема потреба од дополнителна инвестиција, ја користите вашата постоечка инфраструктура
 • Нема потреба од нови вработени
 • Оптимализација на трошоцитe
Можност да ги зголемите вкупните приходи
 • Привлечете нови клиенти
 • Понудете сервис кој го надополнува вашиот постоечки
 • Додадете MoneyGram приход во вашиот приход
Дел од глобална мрежа и бренд
 • Придружете се светски позната компанија
 • Поврзете се со 350 000 локации на агенти
 • Поврзете се со 200 земји и територии ширум светот
Континуирана соработка
 • Комплетен тренинг, софтвер за работа и материјали за означување на продажното место
 • Водечка технологија, контакт центар за помош во Македонија, и 24 часа центар за поддршка на англиски јазик
 • Континуирана маркетинг поддршка во Македонија и во светски рамки за зголемување на продажбата
Регулатива
 • Силна поддшка за спречување на перење на пари и измами
 • Поддршка за известување и евидентирање на обврските
 • Обезбедување на целосна поддршка во секој момент

 

Аплицирајте на:

 • (02) 3221 154,
 • 076 278-466
 • moneta@moneta.mk