Të disponueshëm në mbi 200 shtete dhe 370 000 lokacione në të gjithë botën!

Tani mund ti dërgoni paratë deri tek të afërmit tuaj shpejt dhe lehtë! Dërgoni para me provizione shumë të ulëta, dhe ato do të jenë të disponueshme në Maqedoni menjëherë.

Dërgoni paratë tuaja menjëherë! Zgjidhni shtetin tuaj dhe shënoni emrin e qytetit në të cilin gjindeni dhe në listë do të ju paraqiten të gjitha lokacionet e disponueshme. Zgjidhni lokacionin më afër jush që të mund të ju paraqiten të gjitha detajet: adresa e saktë, telefon për kontakt dhe orari i punës.

Gjeni lokacionin tuaj më të përafërt me vendndodhjen tuaj