SI TË DËRGONI PARA

img_sendmoneyicons1 Hapi 1 Kalkulo provizionin e dërgesës. Zgjedhni njërin nga lokacionet e Moneta-MoneyGram.
money-gram-la-verne_clip_image002 Hapi 2
Dokumente të nevojshme për identifikim personal: letërnjoftim, pasaportë, patent shofer.
money-gram-la-verne_clip_image003 Hapi 3
Punonjësi i pikës shpërndarëse të MoneyGram-it do ti regjistron shënimet në sistemin kompjuterik dhe juve ju mbetet vetëm ta nënshkruani formularin.
money-gram-la-verne_clip_image004 Hapi 4
Bashkë me të fitoni numrin e referencës.
money-gram-la-verne_clip_image005 Hapi 5
Kontaktoni personin që i dërgoni paratë dhe ja tregoni numrin e referencës, për vetëm 10 minuta paratë do të dorëzohen te pranuesi.

 

Personalizoni transferin tuaj: Gjatë realizimit të dërgesës mund të shënoni mesazh deri në 10 fjalë.

 

*E rëndësishme: Emri i pranuesit duhet të shënohet saktësisht sikurse është në dokumentin e tij/saj të identifikimit. Nëse nuk janë të njëjtë saktësisht atëherë realizimi i transferit mund të mos realizohet ose të vonohet.