Me MoneyGram më pranë të dashurve! Shpejt, Lehtë, Sigurt!

Përkrahja ndaj familjes dhe dërgimi i parave tani është i lehtë ku do që të ndodheni. MoneyGram dhe Moneta ju mundësojnë të dërgoni para nga më shumë se 200 shtete të botës dhe me më shumë se 370 000 lokacione dhe ata ti tërheqin paratë në më shumë se 100 lokacione në Maqedoni. Dërgoni para me provizione më të ulëta shpejt, lehtë dhe sigurt.

Kontrolloni provizionet më të ulëta për dërgesa në Maqedoni:

Gjeni lokacionin më të afërt këtu dhe dërgoni para shpejt dhe lehtë. Paratë e dërguara me MoneyGram mundet të tërhiqen në cilin do lokacion në Maqedoni menjëherë pasi që të dërgohen.

MoneyGram dhe Moneta ju mundësojnë transferta parash për të afërmit tuaj me provizione të levërdishme, a dërgimi i tyre të jetë i lehtë dhe i thjeshtë. Paratë mund të tërhiqen në më shumë se 100 lokacione në Maqedoni.

Mos haroni që parave të dërguara ti bashkangjitni dhe një mesazh të personalizuar ndaj pranuesit që që ti’a zbukuroni ditën dhe më shumë!